Kosten

Kosten*:

(Gebaseerd op sessies van een uur)

  • Intake: € 85,00
  • Individuele sessies: € 85,00
  • Oudergesprekken: € 85,00
  • Observaties op school of thuis: € 85,00
    (bij afstand van meer dan 15 kilometer van de praktijkruimte worden reiskosten doorberekend, € 0,19 per kilometer)

Bij verhindering

Indien u verhinderd bent en een gepland oudergesprek of kindsessie kan niet plaatsvinden, belt u dan 24 uur voor de afspraak. Als er niet tijdig wordt afgebeld, dan kan de sessie in rekening gebracht worden.

Verder kunt u alles lezen in mijn Algemene Voorwaarden.

Vergoeding

Praktijk Ruby Pothoven is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

stichting RBCZ (licentienummer: 810219R)

En bij de stichting RBCZ (licentienummer: 810219R).

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de sessies via de aanvullende verzekering (vallend onder alternatieve of psychosociale behandelwijzen). Informeert u bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag.

Een verwijzing van uw huisarts of Bureau Jeugdzorg is niet nodig voor de verzekeraar.

Informatie voor uw zorgverzekeraar

Beroepsvereniging: NFG (Vakgroep VPMW),
Licentienummer: 8609037505
KVK nummer: 4122400

Wanneer uw zorgverzekeraar niet vergoed

Indien uw zorgverzekeraar de sessies niet vergoedt, is het mogelijk een coulance-aanvraag in te dienen, waardoor u de kosten mogelijk toch vergoed krijgt. Een voorbeeldbrief is in de praktijk te verkrijgen.

Tevens kunt u niet vergoede kosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte aftrekken als bijzondere ziektekosten.


*De prijzen worden jaarlijks met ingang van januari bijgesteld.