Wat is integratieve therapie?

Integratieve kindertherapie is een therapievorm voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar. Tijdens de therapie wordt er vanuit verschillende visies en behandelmethoden gekeken naar het probleem waar u of uw kind tegenaan loopt en wordt er op die manier gezocht naar een therapievorm die aansluit bij u en uw kind, ieder mens is immers uniek.

In de behandeling staat het kind centraal en wordt er gekeken naar de sterke kanten en het oplossingsvermogen van het kind.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de begeleiding vorm te geven:

 • individuele counseling of psychotherapie voor het kind
 • training voor het kind
 • ouder- en lerarenbegeleiding
 • observaties thuis of in de klas

Wanneer integratieve therapie?

Integratieve therapie kan helpen bij alle problemen waar kinderen en jongeren in de verschillende leeftijden tegenaanlopen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
 • Problemen in de Ontwikkelingsfase:
 • Vragen ten aanzien van opvoeding en onderwijs, puberteitsproblematiek
 • Psychiatrische ziektebeelden:
 • Depressie, eetstoornissen, dwangstoornissen.
 • Gedragsproblemen:
 • Woedeaanvallen, liegen, stelen, gebrek aan concentratie, pesten en gepest worden.
 • Verwerking van emotionele conflicten:
 • Trauma, scheiding, angsten en rouw.
 • Aangeleerde probleemgewoontes:
 • Nagelbijten, duimzuigen, haar plukken, tandenknarsen en snoepen.
 • Lichamelijke en psychosomatische klachten:
 • Buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen.
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen:
 • Hoogbegaafdheid, ADHD, chronische ziekte

Hoe verloopt de therapie?

Intake:

De therapie begint met de intake. Vanaf 8 jaar wordt deze in principe alleen met het kind gedaan, als het kind het prettig vind mag een ouder er het eerste kwartier bij blijven zitten. In de intake wordt besproken waar het kind tegenaan loopt en wat hij of zij zou willen veranderen in zijn leven. Een kind heeft bijvoorbeeld last van ADHD en zou graag willen dat er wat minder op hem gemopperd zou hoeven worden of een jongere heeft last van een depressie en zou graag weer gezellig met vrienden op stap willen gaan. Verder worden er in de intake verschillende standaardvragen behandeld, bijvoorbeeld over slaap en eetgedrag. De intake duurt ongeveer een uur.

De therapie:

Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaalt hoe vaak een kind of jongere komt, dit kan uiteenlopen van 2x per week tot 1x per maand. De gesprekken duren ongeveer een uur.

Oudergesprek:

Na ongeveer 5 therapiegesprekken vind er een oudergesprek plaats. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zit het kind hier wel of niet bij. In het oudersgesprek wordt de vooruitgang in de therapie besproken, welke veranderingen ouders opmerken en worden alle vragen die ouders hebben besproken.

Afsluiting:

De therapie wordt afgesloten als het kind vind dat hij of zij zijn doelen voor de therapie bereikt heeft. Zowel met het kind als met ouders wordt er een afsluitend gesprek gevoerd. Hierin wordt gekeken naar de behaalde doelen en ook naar eventuele vragen die er nog liggen met betrekking tot de toekomst.